Stichting Kamer Centrum Nijmegen

Tijdelijke verhuur

Tijdelijke verhuur

Naast kamerverhuur kunnen we je ook tijdelijke verhuur aanbieden. Voor opdrachtgevers in de regio Nijmegen verzorgt SKC de tijdelijke verhuur van woonruimte op grond van de Leegstandwet. Tijdelijke verhuur is mogelijk bij leegstand door het langdurig te koop staan van een object of bij toekomstige projectontwikkeling. Met tijdelijke verhuur blijft de woonruimte tot het laatste moment beschikbaar en worden problemen als verloedering, vernieling, ongemerkte schade e.d. voorkomen.

Voor tijdelijke verhuur is een vergunning van burgemeester en wethouders vereist. Die vergunning bepaalt de (maximale) huurprijs en ook de periode van verhuur. Deze moet minimaal 6 maanden zijn. Meestal gaat het hierbij om leegstaande woningen. De kosten van tijdelijke verhuur liggen hoger dan bij antikraak en zijn lager dan een marktconforme huurprijs.

Als je tijdelijk wilt huren, gaan we een huurovereenkomst met jou aan, variërend van minimaal een half jaar tot enkele jaren. Opzegging van de huur gebeurt met een termijn van drie maanden. Na de opzegging moet de woning leeg, bezemschoon en volledig ontruimd worden opgeleverd. Voor huurders met een goede staat van dienst probeert SKC alternatieve woonruimte te bieden. Een garantie kunnen we echter niet geven.

Stichting logo Kamer Centrum Nijmegen © 2009–2010 | Disclaimer