Ons privacybeleid

Stichting Kamer Centrum is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals aangegeven in deze privacyverklaring. Wij gaan zorgvuldig met geregistreerde gegevens zoals e-mail en namen om. Wij verkopen geen e-mail of andere gegevens en geven niets uit handen. Registreren is bedoeld om te reageren op vrijkomende kamers. Ook met gegevens die met contactformulieren of via e-mail naar ons worden verstuurd gaan we zorgvuldig om. Deze persoonlijke gegevens worden als vertrouwelijk informatie behandeld.
 
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:
– Voor en achternaam
– Geslacht
– Geboorteplaats 
– Geboortedatum
– Bankrekeningnummer
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– Emailadres
 
Waarvoor gebruiken wij jouw persoonsgegevens:
– Het verhuren, beheren en onderhouden van woonruimte 
– Het aanbieden van woonruimte
– Het afsluiten en de uitvoering van een huurovereenkomst. 
– Het innen van de huur en overige betalingen, inclusief het in handen van derden stellen van deze vorderingen en het voorkomen van huisuitzettingen. 
– Het (laten) uitvoeren van onderhoud en reparaties. 
– De zorg voor een kwalitatief goede en leefbare woonomgeving. 
– De aanpak van overlast en onrechtmatige bewoning / fraude. 
– De meldingen aan zorgverlenende instanties. 
– Het afhandelen van geschillen en klachten. 
– De communicatie en correspondentie met onze bewoners. 
– Het voeren van een huurdersadministratie. 
– De nakoming van wettelijke verplichtingen. 
 
Persoonsgegevens aanpassen, inzien of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Kamer Centrum en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
 
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@www.kamercentrum.nl We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.
Binnen stichting Kamer Centrum is Tom Hafkenscheid functionaris Gegevensbescherming.  Voor vragen kun je Tom per email bereiken info@www.kamercentrum.nl